Trips: Wei Shan

Вей Шан (Wei Shan) – планината Дао (Dao)

Вей Шан (Wei Shan) е домът на народите Ии (Yi) и Хуей (Hui мюсолмани), всъщност старият град Вей Шан е предимно населен с Хан (Han) Китайци. През династията Минг (Ming dynasty), свещената в близост планина Вей Бао Шан (Wei Bao Shan) е трансформирана в Даоистки център. Много от изящните храмове датират от стотици години, твърди се че най старото дърво “камелия” (Cammelia Tree) може да бъде видяно тук. Това пътешествие трае два дни, с начало Дали (Dali) и една вечер в стария град Вей Шан.

Wei Shan Tour